چگونگی رفع کرک و پرز از روی لباس

لباس‌های تریکو و برخی پارچه‌ها بعد از شستشو و گاه قبل از شستشو پرز می‌دهد و کرک‌ها به صورت گلوله‌های کوچکی روی سطح روسری، دامن و … می‌پوشاند منظره‌ی بعدی به لباس می‌دهد خصوصاً اگر یک فرش تازه خریداری کنید و به خانه بیاورید.

رفع کرک روی لباسپرز لباس

این مشکل راه‌حل ساده‌ای دارد، اولاً که باید فکری برای فرش کرده و با یک فرچه و شامپو فرش پرزهای فرش را از بین برد و فرش را از پرز پاک می‌کنیم و حالا پرزهای روی لباس که کافی است این روسری یا لباس را روی سطح صافی پهن کنید سپس با استفاده از یک خودتراش، با نهایت دقت، کرک‌ها را از روی لباس جدا کنید.

دقت داشته باشید که خود تراش را در یک جهت، از بالا و پایین، روی پارچه بکشید و لبۀ تیغ را به موازات پارچه حرکت دهید.

به طوری که به سمت پایین متمایل نشده، باعث بریدگی پارچه نشود. جدا کردن پرزها از روی پارچه‌های ضخیم ساده‌تر است، اما برای پارچه‌های نسبتاً نازک هم، می‌توان از این روش استفاده کرد.