زمین لرزه وحدتیه در استان بوشهر لرزاند

بخش انتظامی – حوادث سرشت: بوشهر- زمین لرزه ای به بزرگی سه و چهار دهم درجه درمقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح ر روز یکشنبه شهر وحدتیه دراستان بوشهر را تکان داد.

بوشهر- زمین لرزه ای به بزرگی سه و چهار دهم درجه درمقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح ر روز یکشنبه شهر وحدتیه دراستان بوشهر را تکان داد.سرشت / انتظامی – حوادث

زمین لرزه  وحدتیه  در استان بوشهر لرزاند

به گزارش ایرنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران زمان رخ داد این زمین لرزه را ساعت ۹ و ۱۸دقیقه و ۲۸ ثانیه ثبت کرده است.

این مرکز موقعیت این زمین لرزه را طول جغرافیایی ۲۵/۵۱ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۴۳/۲۹ درجه عرض شرقی در ۱۰ کیلومتری عمق زمین در فاصله شش کیلومتری شهر وحدتیه درشرق بوشهر به ثبت رسانده است.

شهر وحدتیه از توابع شهرستان دشتستان در فاصله ۹۰ کیلومتری شرق بوشهر واقع است.

گزارش از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. ک/۲