بافتنی؛ آموزش بافت لباس یقه گرد

برای بافت لباس یقه گرد از پایین سر می اندازیم و حدودا چهار انگشت بسته مانده به اتمام لباس بسته به ضخامت نخ و اندازّه ی لباس معمولا به بین ۵ تا۱۰ دانه از وسط لباس را کور می کنیم به طوریکه لباس دو تکه می شود.آموزش هنر بافتنی

گودی پشت گردن

و بعد هر طرف را به صورت ۳ تا ۲ تا ۱تا ۱تا ۱ تا کم می کنیم تا لباس تمام شود برای گودی یقه در پشت لباس هم دو سانت مانده به انتهای لباس ۵ یا بیشتر از تا ۱۰ را کور می کنیم بعضی ها گودی پشت گردن را نمی دهند.

آستین

برای آستین هم می توانی از محل حلقه آستین به ترتیب ۵ تا ۳تا ۲تا ۱تا۱تا ۱تا کم کنی بعد به قسمت کارور کوچک یا بالای سینه رسیدی ۱ یا دو تا اضافه کن تا گودی حلقه آستینت خوب شود.

بعضی ها این دانه ها را اضافه نمی کنند می توانی اصلا حلقه آستین نداده و لباس را به صورت مستطیل ببافی که در این صورت به گشادی آستین در اتمام بافت توجه کنید.

بعد از اتمام جلو و پشت لباس سر شانه ها را به هم وصل کرده و دو ر گردن را به میل می گیریم و شروع به بافت یقه می کنیم بعد از اتمام یقه رادولا کرده و مجددا به گردن وصل می کنیم (با سوزن می دوزیم).