اختلال شخصیت مرزی

اختلالات شخصیت عبارت اند ا ز مجموعه اختلال های روان شناختی که ویژگی اصلی آن ها اختلال شخصیت مرزیرفتارهای خشک و غیر قابل انعطاف است. این رفتارها به اشخاص آسیب می رساند، چون مانع سازگاری ان ها با الزام های زندگی روزانه می شود و روابط ان ها را با دیگران مختل می سازد.در ادامه ی این نوشته از اختلال شخصیتی خاص به نام اختلال شخصیت مرزی خواهیم گفت.

تعریف

طبق تعریفی که از سوی مرکز ملی سلامت روان (NIMH) آمریکا به عمل آمده، اختلال شخصیت مرزی عبارت است از:
«یک بیماری جدّی روانی که مشخصه‌اش ناپایداری و بی‌ثباتی نافذ خلق و خو، روابط میان فردی، تجسّم نفس و رفتار است. این ناپایداری غالباً در زندگی خانوادگی و کاری، برنامه‌ریزی‌های بلند مدّت و احساس شخص نسبت به هویّت خود، اختلال جدّی به وجود می‌آورد.»

عوارض و نشانه‌ها

فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی باشد:

  •     دارای الگوی نافذ روابط فردی ناپایدار است و از نظر خلق و خو و تجسّم نفس دچار مشکل می‌باشد. پیروی از این امیال آنی در این گونه افراد بسیار شایع است.
  •     دارای تغییرات بارز از خلق و خوی معمول به طرف افسردگی، اضطراب و تحریک‌پذیری است که معمولاً چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام می‌یابد.
  •     معمولاً خشم خود را کنترل نمی‌کند و بیرون می‌ریزد و ممکن است به رفتارهای خود تخریبی از قبیل سوء مصرف دارو، اختلالات تغذیه‌ای و یا تهدید به خودکشی و رفتارهای انتحاری روی آورد. این گونه رفتارها معمولاً با نیت گول‌زدن دیگران صورت می‌گیرد.
  •     معمولاً دارای اختلال هویت بارز و مستمر است که به روابط بسیار احساساتی و پرشور با دیگران می‌انجامد. این تعاملات عموماً سرشار از تناقض است و فردی که دارای اختلال شخصیت مرزی است بین دو قطب ایده‌آل سازی- بی‌ارزش‌نمایی دیگران در نوسان است.
  •     هنگامی که دیگران انتظارات غیرواقعی او را برآورده نمی‌سازند، خشمگین می‌شود و احساس ناکامی می‌کند.

درمان

  •     روان درمانی در بسیاری از بیماران موثر است. به ویژه روش‌های درمانی که از رویکردهای شناختی-رفتاری استفاده می‌کنند. هدف درمانگر، کمک به بیمار در یادگیری این مسأله است که نسبت به دیدگاه‌های دیگران آگاهی بیشتری داشته باشد.
  •     داروهای روان‌پزشکی نظیر داروهای ضدافسردگی غالباً موثرند، هم به تنهایی و هم در ترکیب با روان‌درمانی. در مواردی که بیمار با الگوهای فکری تحریف شده روبرو باشد، معمولاً از داروهای ضدجنون استفاده می‌شود.

منبع

“Borderline Personality Disorder”, Kendra Van Wagner,
http://psychology.about.com