آموزش بافت لانه زنبوری

آموزش رج به رج مدل لانه زنبوری:

رج ۱ : ۱ زیر و ۱ رو میبافیم

رج ۲ :  دانه اول را نمیبافیم ، وقتی به اولین دانه زیر رسیدیم به این روش میبافیم :

{ ۳ دانه در نظر میگیریم ( ۱ زیر ، ۱ رو ، ۱ زیر ) نخ را پشت کار میبریم

از بین دانه سوم و چهارم ( زیر – رو) میل را وارد کرده و یک ژته میگیریم

ژته را روی میل سمت چپ میاندازیم و با اولین دانه ( زیر ) با هم یکی کرده و از زیر میبافیم

بعد ۲ دانه بعدی را میبافیم (رو – زیر) }آموزش گام به گام مدل لانه زنبوری

بعد ۱ دانه از رو میبافیم

دوباره به دانه زیر رسیدیم و داخل { } را تکرار میکنیم

این کار را در تمام رج تکرار میکنیم

رج ۳ و تمام رجهای فرد : دانه ها را همانطور که میبینیم ، میبافیم

رج ۴ : دانه اول را نمیبافیم ، به دومین دانه زیر که رسیدیم داخل { } را تکرار میکنیم تا آخر رج

گل بین دو گل ردیف قبل بافته میشه

رج ۶  : مثل رج ۲

رج ۸ : مثل رج  ۴

و تمام.